FAQ

Najczęściej zadawane pytania odnośnie zdjęć RTG

Prześwietlenie rentgenowskie jest nieinwazyjną metodą badania polegającą na ekspozycji części ciała na promieniowanie jonizujące, które pozwala stworzyć obraz wnętrza ciała (np. korzeń zęba).

Pantomograf (zdjęcie panoramiczne) jest zdjęciem przeglądowym dającym obraz wszystkich zębów obu szczęk oraz części zatok Pacjenta. Takie zdjęcie powinno się wykonać na samym początku leczenia. Natomiast zdjęcie wewnątrzustne (punktowe) jest zdjęciem bardziej dokładnym i obrazującym konkretny ząb. Powinno być wykonywane przed i po wypełnieniu kanałowym, a czasami także w jego trakcie. Zdjęcia często są wykonywane pod różnymi kątami, co pozwala Lekarzowi zobaczyć wszystkie kanały korzeniowe w zębie oraz potwierdzić prawidłowe ich wypełnienie.

Zdjęcia panoramiczne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli chodzi o zdjęcia punktowe można je robić kiedy tylko zachodzi taka potrzeba, pod warunkiem skorzystania z usługi w dobrze wyposażonej pracowni RTG. Dawki promieniowania są w tym przypadku bardzo znikome. W naszej pracowni aparat jest wyposażony w generator wysokiej częstotliwości, dzięki czemu dawka jest dodatkowo pomniejszona o 30% (eliminacja promieniowania miękkiego nieprzydatnego diagnostycznie).

Tak, badanie RTG jest bezpieczne pod warunkiem, że wykonuje się je w pracowni radiologicznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt. Istotna jest także częstotliwość wykonywanych badań RTG oraz obowiązkowe korzystanie z fartuchów ochronnych.

Głównym przeciwwskazaniem badań radiologicznych jest ciąża Pacjentki.

Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania badania radiologicznego stomatologicznego u Pacjenta z rozrusznikiem serca. U tego typu Pacjentów nie wolno natomiast wykonywać badania techniką rezonansu magnetycznego, gdyż pole magnetyczne może uszkodzić lub zniszczyć rozrusznik, jak również wygenerować na nim ciepło prowadzące do oparzenia Pacjenta.

Tak, jest bezpieczne pod warunkiem, że dana pracownia RTG posiada nowoczesny sprzęt wyposażony w specjalne programy pediatryczne (dodatkowa dziecięca redukcja promieniowania) i zachowuje wszelkie normy bezpieczeństwa (fartuch ołowiany, osłona na tarczycę).

Pantomograf (zdjęcie panoramiczne) jest zdjęciem przeglądowym dającym obraz wszystkich zębów obu szczęk oraz części zatok Pacjenta. Zdjęcie takie powinno się wykonać na początku leczenia – zwłaszcza, gdy mieliśmy dłuższą przerwę w wizytach u stomatologa. Zdjęcie cefalometryczne jest zdjęciem specjalistycznym wykorzystywanym przy diagnostyce i ustalaniu planu leczenia wad zgryzu. O konieczności wykonania zarówno zdjęcia pantomograficznego jaki i cefalometrycznego zawsze decyduje Lekarz wystawiając odpowiednie skierowanie.

Przy leczeniu implantologicznym wskazana jest diagnostyka pozwalająca na ocenę budowy i struktury wewnętrznej kości żuchwy i szczęki (m.in. gęstości oraz przestrzennego ułożenia struktur anatomicznych). Na początku z reguły wykonywane jest zdjęcie pantomograficzne. Jednakże najwięcej informacji dostarcza badanie tomografii komputerowej TK. Jest to badanie RTG dające obraz przestrzenny (trójwymiarowy) interesującego nas obszaru, pozwalające na uzyskanie dowolnego przekroju poprzecznego badanej struktury. Przekroje takie ułatwiają planowanie rozmieszczenia, dobór odpowiedniego typu oraz wielkości implantów zębowych.